Thank you everybody

Thank you everybody
Thank you to my Followers, Commenters, Likers, and Viewers

thank_you
thank_you

Thank you everyone, for your support, comments, likes and encouragement!
Thank you so much for all your likes & comments!! I really appreciate it a lot!!

Many thanks!

Advertisements

எழில் எங்கே போகிறது ?

தமிழில் நிரல் எழுது - Write code in தமிழ்

ezhil_March1_2017.png படம் :  திருத்தியுடன்  எழில் மொழி  செயலி; நிரல் இடது பக்கம், இயக்கிய வெளியீடு வலது பக்கம். சாளரத்தின் கீழ் இயக்கிய விவரம். இந்த செயலி எழில் படிக்க உதவும்.       (c) 2017 எழில் மொழி அறக்கட்டளை.

“எழில் மொழியை எப்படி வெளியீடு செய்வது ?” என்று சப்பென்று தலைப்பை வைத்து மேலும் ஒரு பதிவை எழுதலாம் என்று தொடங்கினேன். அனால் இன்று எனக்கும் பொறுமைக்கும் நீண்ட தூரம் ஆயிற்று. நம்ம மண்ணில் ஜே.கே. போன்றவர் இருந்ததாக கேள்வி, என்னமோ அவர் ஆசியில் ஒரு தலைப்பு. சில வெளிப்பாடுகள் அதுவாக வரவேண்டும், ஸ்வயம்பு போல.

“ஆளே இல்லாத கடையில ஏண்டா டீ ஆத்தூர்?” நக்கலுக்கு தமிழ் எந்த மொழியிர்க்கும் சளச்சது இல்லை. சிலர் நேரில் என்னை, சற்று வெகுளி தனமாக – இங்கு அமெரிக்காவில் முதல் தலைமுறை தமிழர் (எழுதவோ, நல்லா பேசவோ சாகஜமாக வராதவர்) – “ஏன் நீங்கள் தமிழில் மென்பொருள் ரீதியில் செயல்படுகிறீர்கள்” என்று கேட்டார்; என்னமோ செவ்வாயில் குடிபுகுவது போல நான் செய்யும் வேலைகள் எனது நண்பர்களிடமும், முகம் அறியா இணைய நபர்களிடமும் தெரியும். தமிழில் செயல்படுவது எனது சுய உறிமை, சில நேரம் பெருமை, தன்னிரக்கம், அகராதி என்றும் பலர் கூறலாம்; ஆனால், அதில் சமூக பொறுப்பு, அறிவியலாளரின் சமூக பார்வை, அறிவியல் மொழி வளர்ச்சி, தேடல், தொழில்நுட்ப கண்டெடுப்பு, தியானம் போன்ற நுட்ப்பமான  விஷயங்களை மறந்து விடுவார்கள். சில நேரங்களில் எழில்…

View original post 266 more words

Firefox is ending support for Windows XP and Vista

firefox
Firefox

Why is Firefox support ending for Windows XP and Vista users?

Firefox is one of the only browsers to offer any support for Windows XP and Vista. Microsoft itself ended support for Windows XP in 2014 and will end support for Windows Vista in 2017. Unsupported operating systems receive no security updates, have known exploits, and can be dangerous to use, which makes it difficult to maintain Firefox on those versions.Firefox security updates for XP and Vista users will continue until September 2017, although new features will not be offered. In mid-2017, a final support end date will be announced based on the number of users still on Windows XP and Vista.

Will switching to a different browser keep me protected?

Unfortunately not. Most browsers (such as Google Chrome and Microsoft Internet Explorer) have already ended support for Windows XP and Windows Vista.

If upgrading your operating system is not an option, you can still expect continued Firefox security updates until September 2017.

Can I still browse safely with Firefox?

In March 2017, if you are using Firefox with Windows XP or Windows Vista, you will automatically be updated to the Extended Support Release version of Firefox. You will continue to receive important Firefox security updates but no other features or updates. You do not need to do anything else.

How can I get the newest features of Firefox?

If you want to keep your Firefox up to date, with all the latest features and updates, you’ll need to upgrade your computer’s operating system.

Upgrade to a Windows version that Microsoft still supports, such as Windows 7, 8 or 10. Learn how here. Windows versions that are not supported by Microsoft are unreliable and unsafe to use, which also makes it difficult to maintain Firefox on those versions.
(Advanced): Switch to a Linux-based operating system. Please see the support websites for the version of Linux that you’re interested in.

I am a Firefox for enterprise user – when will support for Windows XP and Vista end?

For planning purposes, enterprises using Firefox should consider September 2017 as the support end date for Windows XP and Vista.
When will support for Firefox Nightly and Aurora on Windows XP and Vista end?

Support for Windows XP and Vista has already ended for Firefox Nightly and Aurora users. Please consider moving to the release version of Firefox by downloading it here or upgrade your operating system to a version of Windows that Microsoft still supports, such as Windows 7, 8 or 10. Learn how here.

Source

Prisma ~ The new sensation

radhika gaur

Now a days taking pictures and uploading them on networking sites..like facebook, Instagram has become a new trend. Most of us use Instagram along with its filters to make our uploading pictures more attractive and align.

But nowanappnamedPrismahas taken over it.


By using this app we can apply its amazing filters to the image apart this,it turns images into hand work art. It looks like your image has been painted by famous artist.


It has got thousands of downloads with in few days.

InstallingPrismaapp on your Android is like carrying an awesome painter app in your pocket…and feels great to see our picture painted by a famous artist.

First, this app was released only for iOs devicesbut on 19th july they have released itsbeta versionfor Android also.

Prisma_ developed by Russian developerAlexey moiseenkov.It turns your images into famous…

View original post 52 more words

online trusted money earning site

sharewinit was an online social networking service and payment platform founded in 18-June-2016. sharewinit was open to new users via invitation only.
easy way to earn money http://www.sharewinit.com/invitation/priv/2769

Like Facebook, after registering to use the site, users were able to create a personal profile, add other users as friends, exchange messages, post status updates and photos, and receive notifications when others updated their profiles.sharewinit differentiated itself from competitors by allowing its users to maintain ownership of the content they post.

sharewinit has been compared extensively to , a contemporary social network that rejects selling advertisements at all; sharewinit approach was to instead embrace the fact that social media content has value and, via a YouTube-like rev-share, distribute ad revenue through a tiered payment structure among users based upon their viewership. Members “earned” a few cents for certain activity. The tiered membership structure enabled members to build up pyramids of members beneath them from whom they received a small share of their commission. Thus early members, who were able to invite new members and build pyramids of users beneath them, were often used as examples of sharewinit success stories in the media. Payment to members was received once they had reached the earnings threshold equivalent of US$6 in their sharewinit accounts.