எழில் எங்கே போகிறது ?

தமிழில் நிரல் எழுது - Write code in தமிழ்

ezhil_March1_2017.png படம் :  திருத்தியுடன்  எழில் மொழி  செயலி; நிரல் இடது பக்கம், இயக்கிய வெளியீடு வலது பக்கம். சாளரத்தின் கீழ் இயக்கிய விவரம். இந்த செயலி எழில் படிக்க உதவும்.       (c) 2017 எழில் மொழி அறக்கட்டளை.

“எழில் மொழியை எப்படி வெளியீடு செய்வது ?” என்று சப்பென்று தலைப்பை வைத்து மேலும் ஒரு பதிவை எழுதலாம் என்று தொடங்கினேன். அனால் இன்று எனக்கும் பொறுமைக்கும் நீண்ட தூரம் ஆயிற்று. நம்ம மண்ணில் ஜே.கே. போன்றவர் இருந்ததாக கேள்வி, என்னமோ அவர் ஆசியில் ஒரு தலைப்பு. சில வெளிப்பாடுகள் அதுவாக வரவேண்டும், ஸ்வயம்பு போல.

“ஆளே இல்லாத கடையில ஏண்டா டீ ஆத்தூர்?” நக்கலுக்கு தமிழ் எந்த மொழியிர்க்கும் சளச்சது இல்லை. சிலர் நேரில் என்னை, சற்று வெகுளி தனமாக – இங்கு அமெரிக்காவில் முதல் தலைமுறை தமிழர் (எழுதவோ, நல்லா பேசவோ சாகஜமாக வராதவர்) – “ஏன் நீங்கள் தமிழில் மென்பொருள் ரீதியில் செயல்படுகிறீர்கள்” என்று கேட்டார்; என்னமோ செவ்வாயில் குடிபுகுவது போல நான் செய்யும் வேலைகள் எனது நண்பர்களிடமும், முகம் அறியா இணைய நபர்களிடமும் தெரியும். தமிழில் செயல்படுவது எனது சுய உறிமை, சில நேரம் பெருமை, தன்னிரக்கம், அகராதி என்றும் பலர் கூறலாம்; ஆனால், அதில் சமூக பொறுப்பு, அறிவியலாளரின் சமூக பார்வை, அறிவியல் மொழி வளர்ச்சி, தேடல், தொழில்நுட்ப கண்டெடுப்பு, தியானம் போன்ற நுட்ப்பமான  விஷயங்களை மறந்து விடுவார்கள். சில நேரங்களில் எழில்…

View original post 266 more words

Advertisements

Prisma ~ The new sensation

radhika gaur

Now a days taking pictures and uploading them on networking sites..like facebook, Instagram has become a new trend. Most of us use Instagram along with its filters to make our uploading pictures more attractive and align.

But nowanappnamedPrismahas taken over it.


By using this app we can apply its amazing filters to the image apart this,it turns images into hand work art. It looks like your image has been painted by famous artist.


It has got thousands of downloads with in few days.

InstallingPrismaapp on your Android is like carrying an awesome painter app in your pocket…and feels great to see our picture painted by a famous artist.

First, this app was released only for iOs devicesbut on 19th july they have released itsbeta versionfor Android also.

Prisma_ developed by Russian developerAlexey moiseenkov.It turns your images into famous…

View original post 52 more words

Blood Donated

I’m donating my blood since 2003 onwards in my hometown ,for emergency only not commercial purpose. 2008 to 2014 never donate my blood.
Very long gap after recently donated 06-March-2015 government hospital and save someone life. feel really very happy,I’m thank to god this wonderful opportunity given me to help some one life, save their soul.

Blood_AB
Blood Group AB Positive
AB_aanbarasan
Blood Group AB Positive

Please don’t hesitate !
thank you