முடிந்தது பிளிப்கார்ட்

வால்மார்ட் நிறுவனம் புதன் கிழமை பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தின் 20 பில்லியன் டாலர் பங்குகளில் 16 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான பங்குகளை வாங்கியதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

Read more at: https://tamil.goodreturns.in/news/2018/05/09/walmart-acquired-flipkart-16-bn-world-s-largest-ecommerce-deal-011337.html?utm_source=/rss/tamil-money-news-fb.xml&utm_medium=95.101.2.218&utm_campaign=client-rss

முடிந்தது பிளிப்கார்ட்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s